Inschrijving Chiro Giedo 2020-2021

De inschrijvingen zijn afgerond, om toch nog te kunnen inschrijven en horen of er plaats is, gelieve te mailen naar info@chirogiedo.be

Betaling

Het lidgeld bedraagt €35, deze zal gebruikt worden voor de 4-uurtjes en activiteiten doorheen het jaar.
Dit bedrag mag worden overgeschreven op het rekeningnummer van Chiro Giedo met vermelding van de naam van uw zoon/dochter en met de afdeling.
Dit rekeningnummer is: BE14 7330 0326 4583